Psychoterapie a poradenství

Nabízím podporu a doprovázení v obtížných životních situacích.

Společně se zaměříme na hledání a aktivaci vašich vnitřních zdrojů, které umožňují osobnostní rozvoj a zvýšení kvality života. Odstranit potíže lze pouze, pokud poznáme jejich příčinu. Můžete ode mne očekávat vstřícný a profesionální přístup, respekt, bezpečné prostředí a diskrétnost.

Pomocí psychoterapie a poradenství lze řešit:

  • komunikační a vztahové problémy
  • psychosomatické obtíže
  • stres
  • úzkostné stavy
  • výchovné problémy
  • různé druhy závislostí
  • seberozvoj a sebepřijetí
  • problémy v oblasti separace rodič – dítě

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Comments are closed.