Psychoterapie a poradenství

Nabízím podporu a doprovázení v obtížných životních situacích.

Společně se zaměříme na hledání a aktivaci vašich vnitřních zdrojů, které umožňují osobnostní rozvoj a zvýšení kvality života. Odstranit potíže lze pouze, pokud poznáme jejich příčinu. Můžete ode mne očekávat vstřícný a profesionální přístup, respekt, bezpečné prostředí a diskrétnost.

Pomocí psychoterapie a poradenství lze řešit:

  • komunikační a vztahové problémy
  • psychosomatické obtíže
  • stres
  • úzkostné stavy
  • výchovné problémy
  • různé druhy závislostí
  • seberozvoj a sebepřijetí
  • problémy v oblasti separace rodič – dítě
  • spolupráce s neurologickým oddělením FNKV – psychoterapie pro pacienty s roztroušenou sklerozou  
  • viz video https://prahatv.eu/porady/zivot-s-diagnozou/zivot-s-diagnozou-15-04-2018-15-33

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Comments are closed.