Práce se sny

Prostřednictvím snů – snových obrazů k nám promlouvá naše nevědomí. Pomocí symbolů nám zrcadlí náš vědomý život.

 C.G.Jung : „Sen jsou malá skrytá dvířka v tom, co je v duši nejvnitřnější a nejintimnější…“

Snové obrazy nám zprostředkovávají zprávy o našich vnitřních konfliktech, potlačených potřebách a přáních, které si nedovolíme v našich denních životech. Každý je sám sobě tou nejlepší autoritou, která může k vlastním snům nalézt ten správný dekódovací klíč. Ten umožní pochopit, co nám sny sdělují. Sen je pravdivé poselství o našich skutečných vnitřních potřebách a prožitcích. Ať už se nám zdají sny, které jsou zdánlivě nesmyslné či zmatené, vždy obsahují důležitá sdělení, která nám ve vědomém denním životě unikají, nebo je podvědomě vytěsňujeme. Pochopením vlastních snů lze mnohem lépe porozumět tomu, co se v našem nitru skutečně odehrává.

Práce se sny může významně přispět k pochopení našich vnitřních konfliktů a naznačit správnou cestu při řešení problémů.  Sen se tak může stát cenným a pravdivým pomocníkem a průvodcem v našich životech. Naše nevědomí nám pomáhá odkrývat záhady v nás a umožňuje uvádět náš duševní systém do potřebné rovnováhy.

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Comments are closed.