Mgr. Jan Řehák

symbol_94517bSpeciální pedagog se specializací na poruchy chování, etoped, výchovný poradce a psychoterapeut

http://janrehak-poradenstvi0.webnode.cz/

Vzdělání a odbornost

 • Vystudoval VŠ – obor speciální pedagogika, etopedie
 • Výcvik krizové intervence (PhDr. Iva Veltrubská)
 • Sociálně psychologický výcvik vedení skupin dospívajících (Supervize PhDr. Iva Veltrubská) – spoluautor metodiky k tomuto pilotnímu projektu
 • Kurz práce s časovou osou v rámci výcviku v rodinné terapii PPI (MUDr. Ladislav Chvála – PhDr. Lída Trapková)
 • Akreditovaný kurz – Výchovné přístupy k dětem a mladistvým s rizikovým chováním
 • Akteditovaný kurz – Osobnostní zvláštnosti a psychické poruchy u dětí
 • Akreditovaný kurz – Hodnocení potřeb dítěte
 • Kurz – Sexuologické aspekty při práci s dětmi
 • Kurz – Práce s agresivním dítětem a dítětem s poruchou chování

Praxe

 • Lektorská činnost – vedení terapeutických skupin v sociálně psychologickém výcviku pro mládež
 • Externí lektorská spolupráce se Střediskem náhradní rodinné péče Praha
 • Externí lektorská spolupráce s Centrem pro rodinu Litoměřice
 • Terapeutická činnost v poradně pro drogově závislé
 • Přednášková činost v rámci primární protidrogové prevence ve školství
 • Vedení výcvikových skupin v rámci spolupráce s organizacemi pro náhradní rodinnou péči
 • Mnoholetá praxe v oblasti práce s dětmi s poruchami chování

Comments are closed.