Bc. Karin Řeháková

symbol_dedbb5psychoterapeutka, arteterapeutka a speciální pedagožka

Vzdělání a odbornost

 • Vystudovala VŠ – obor speciální pedagogika
 • Pražská psychoterapeutická fakulta
 • Výcvik BIG SUR s5 – skupinová forma – dynamická a hlubinně orientovaná psychoterapie (supervize Doc. MUDr. Jaroslav Skála, CSc.)
 • Výcvik neverbálních technik (sekce muzikoterapie, psychoterapeut. spol. ČLS) -  lektor PhDr. Jitka Vodňanská (muzikoterapie, arteterapie, práce s tělem)
 • Výcvik vedení skupin v rámci sociálně psychologického výcviku. Supervize PhDr. Iva Veltrubská. Spoluautor metodiky k tomuto pilotnímu projektu
 • Akreditovaný kurz – Úvod do řízení a supervize (Remedium)
 • Akreditovaný kurz  mediace (Centrum sociálních služeb Praha)
 • Akreditovaný kurz  mediace –nástroj sociální práce (Css Praha)
 • Akreditovaný kurz  individuální plánování (Proutek)

Praxe

 • Individuální a skupinová psychoterapie a arteterapie
 • Kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti a sebepoznání, relaxační programy
 • Edukační činnosti a zážitkové programy pro pracovníky a klienty neurologické kliniky Praha
 • Externí lektorská spolupráce se Střediskem náhradní rodinné péče Praha
 • Konzultant pro sociálně a zdravotně znevýhodněné klienty
 • Lektorská činnost a tvorba programů, edukační přednášky pro sociální pracovníky a pedegogy.
 • Tvorba a vedení seminářů komunikačních dovedností,  burn-out. Odstranování nefunkčních komunikačních vzorců v interpersonální komunikaci.
 • Autorská spolupráce na projektu doprovázení rodin v NRP, vedení terapeutických skupin pro rodiče s dětmi v NRP, arteterapie s dětmi a rodinou
 • Školení sociálních pracovníků MPSV, školení pedagogických pracovníků pro PF UK
 • Lektorská činnost – vedení terapeutických skupin v sociálně psychologickém výcviku pro mládež

Publikační činnost

 • Autor: Arteterapie s rodinou a dětmi v náhradní rodinné péči (metodika)
 • Spoluautor: Kde brát, abych mohl dávat -  MUDr. Halka Korcová,
  Bc. Karin Řeháková
 • Spoluautor: Metodika vedení psychosociálního výcviku -
  PhDr. Iva Veltrubská a kol.
 • Spoluator: Příprava žadatelů pro NRPMUDr. Halka Korcová,
  Bc. Karin Řeháková
 • Ilustrace: Slabikář pro babičkyPhDr. Lea Paulínová
 • Ilustrace: Duševni prostocvikyPhDr. Lea Paulínová
 • Ilustrace: DrobnomalbyRenata Schubertová

Comments are closed.