Koučink

v oblasti partnerských vztahů a komunikace

Hledáte a nenalézáte? Máte a ztrácíte? Dokážete spolu komunikovat a projevujete si lásku? Máte na sebe navzájem čas a umíte si odpustit? Kvalitní vztah potřebuje péči a pozornost obou partnerů.

Pokud tomu tak není, budeme společně hledat příčiny neúspěšného navazování vztahů nebo příčiny napětí ve stávajícím partnerství. Nabízím koučink a doprovázení při hledání nového vztahu, nebo v období partnerské krize. Nabízím také pomoc prostřednictvím partnerské mediace v období rozvodu, kdy se řeší úprava vztahů mezi partnery a dětmi.

Smyslem a posláním koučinku je  spolupráce kouče s klientem, která vede ke stanovení cíle a k nalezení vhodné cesty. Společně definují konkrétní cíle a nejvhodnější způsoby jejich dosažení. Koučink je vyvážená spolupráce, podpora motivace a optimální využití potenciálu klienta.

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Comments are closed.