Arteterapie

cropped-SDC197061.jpgUmění není pouze podstatné jméno,
je i slovesem, které se děje
ku pomoci člověku samotnému.

              (Jaroslava Šicková – Fabrici – Základy arteterapie)

Arteterapie, léčba uměním, představuje psychoterapeutický směr, který využívá možnosti sebeuzdravujících procesů, jichž je schopen každý člověk. Vychází ze skutečnosti, že výtvarný projev je naší přirozenou potřebou a jedním z možných způsobů komunikace, možností zanechávání a sdělování zpráv v různých obdobích
a procesech našeho prožívání. Nabízí tak jedinečnou možnost citlivým způsobem zpracovávat naše prožitky a odblokovat různé potlačené emoce. Arteterapie znamená neohrožující způsob neverbální komunikace, využívá různých výtvarných technik a s nimi širokou škálu výtvarných materiálů. Zvláště pro děti je tento kreativní a hravý způsob terapie přirozený, nenásilný a proto velmi přínosný.

Arteterapie – není třeba umět malovat či kreslit. Důležitý není konečný výsledek, ale vlastní proces tvoření, který nám je, nebo alespoň v dětství byl přirozenou potřebou. Jedná se o nenásilný terapeutický přístup, který u dospělých klientů umožňuje osvobodit a uplatnit spontaneitu a tvořivost, která bývá často zablokována. Práce s barvami a tvary umožnuje vyjádřit aktuální či potlačené emoce, nabízí neverbální způsob pochopení a zpracování prožitých životních událostí. Pomocí barev a tvarů lze vyjádřit pocity, které se těžko popisují slovy. Při práci s dětmi se hravým spontánním způsobem daří navázat terapeutický kontakt. Dítě nemá pocit že je vyšetřováno a kresbou pak přirozeně poskytuje informace o svém vztahu k okolnímu světu.

Rodinná arteterapie poskytuje společný zážitek, který posiluje rodinnou sounáležitost. Nabízí možnost porozumět vzájemným vztahům mezi jednotlivými členy rodiny. Zprostředkovává komplexní náhled na rodinné klima a tím dává šanci na zkvalitnění dalšího fungování rodiny.

 

Služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami.

Comments are closed.